FAQ

Najczęściej zadawane pytania

jeśli masz pytania, istnieje całkiem spora szansa, że tutaj znajdziesz na nie odpowiedź:)

Gdzie można korzystać z „SOS homini”?

System „SOS homini” działa w miejscowościach, w których miejscowa organizacja podjęła się jego wdrożenia i czuwa nad administrowaniem systemu na danym terenie. Lokalizacje, w których obecnie działa system „SOS homini” można sprawdzić tutaj

Czy używanie aplikacji jest bezpłatne?

Tak. Korzystanie z „SOS homini” przez osoby zależne oraz wolontariuszy jest bezpłatne.

Na jakich urządzeniach można korzystać z aplikacji „SOS homini”?

Aplikacja „SOS homini” jest przeznaczona na urządzenia mobilne typu smartfon lub tablet (obecnie tylko z systemem Android)

Czy konieczny jest dostęp do internetu?

 Tak. Aby aplikacja „SOS homini” działała prawidłowo, potrzebny jest stały dostęp urządzenia z aplikacją do internetu.

Do jakiego systemu operacyjnego dostosowana jest aplikacja „SOS homini”?

Obecnie aplikacja „SOS homini” dostosowana jest do systemu Android, ale planowane jest również dostosowanie jej do systemu operacyjnego IOS Apple.

Co to oznacza, że profil użytkownika musi być zatwierdzony przez administratora?

Po zainstalowaniu i zarejestrowaniu się w aplikacji „SOS homini”, administrator aplikacji na danym terenie otrzymuje informację o tym fakcie i w celu aktywowania konta użytkownika, powinien spotkać się z daną osobą, aby przeprowadzić wywiad, zapoznać z zasadami korzystania z systemu, przeprowadzić ewentualne szkolenie i dopełnić innych formalności obowiązujących w danej lokalizacji. Po ich pozytywnym dopełnieniu, aktywuje profil danej osoby.

Dlaczego przed aktywowaniem profilu, konieczna jest weryfikacja osoby zależnej?

Weryfikacja osób zależnych polega na przeprowadzeniu przez administratora wywiadu na temat tego, w jakiej sytuacji życiowej znajduje się dana osoba, pomaga jej w prawidłowym ustawieniu wszystkich parametrów aplikacji, czy są spełnione wszystkie warunki techniczne (parametry urządzenia, dostęp do internetu, itp.) oraz przeprowadza ewentualne szkolenie i formalności.

Dlaczego przed aktywowaniem profilu, konieczna jest weryfikacja wolontariusza?

Przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa osób zależnych. Administrator podczas spotkania przeprowadza wywiad z wolontariuszem i stara się zweryfikować, czy dana osoba jest godna zaufania. Zapoznaje daną osobę z regulaminem systemu, dopełnia innych formalności (np. pobiera oświadczenie o niekaralności – w zależności od lokalizacji). Zaleca się, aby administrator sprawdził, czy fotografia wprowadzona do aplikacji, jest zgodna z rzeczywistością.